Farfar og farmor, Marius og Maren Nielsen
(de mange illustrationer er her udeladt)

Niels Marius Nielsen, kirkebogens ord: er født 18. maj 1872. søn af husmand Jens Nielsen og hustru Ane Elisabeth Hansen, 29 år gl. af Hyrup Mark.
Faddere ved dåben, 30/6 1872:
Sadelmager Rasmussens hustru af Rårup. Hmd. Hans Mørks hustru af Hyrup Mark, Landinspecteur Ravn af Hyrup Mark og Ungk. Rasmus Eriksen af Hornumkær.
At landinspekteuren var fadder ved dåben skyldes nok, at Jens Nielsen arbejdede hos inspekteurens mor, enkefrue Ravn på Store Hornumkær. At sadelmagerens hustru fra Rårup var fadder, kan skyldes at Ane Elisabets mor, Maren Jacobsdatter, boede i Rårup på dette tidspunkt.

Et gammel dokument fortæller: Den konglelige Myntsamling har modtaget et fund af små sølvmynter fra middelalderen, giort af arbejdsmand Jens Nielsen fra Hyrup Mark på enkefru Ravns mark i Hornumkær. Mynterne veiede 67 lod (godt 1 kg) og værdien af samme udbetaltes med 67 rdlr. Den kgl. Myntsamling på Printsens Palais d. 22 nov. 1872.
De 67 rdlr blev sikkert anvendt til erhvervelse af huset, som lå på lejejord.

Skjøde (28. november 1872)
Undertegnede Peder Pedersen af Hornumkjær Mark skjøder og overdrager herved til Jens Nielsen af Hyrup det mig tilhørende 6 Fag Bindingsværkshuus med tilhørende Udhuus, som er opført på et Stykke Lejejord fra den forhen??? Voldemarsen, nu hans Enke Christina Voldemarsen tilhørende Gaard i Hornumkjær.
I 1894 forlænges lejekontrakten med Enke Elisabeth Nielsen til 1944: Underskrevne V. Kr. Voldemarsen bortlejer hermed fra min Gaard Matr. No 2a Hornumkjær med 8 Tdr. 2 Skp. Hartkorn, Gmskat 34 rd 35 sk. og Matr. No 2c ibn med 2½ Alb., Gmskat 10 sk. en Byggeplads og Haveplads som grænser mod syd til en aaben Grøft løbende fra Øst til Vest parallel med Landevejen med en afstand fra samme af 29 Alen. Skjellet mod Øst er 4 Alen fra Husets østre Gavl.

I dette hus boede vores oldefar, Jens Nielsen, og her blev vores farfar og vores far født! Huset er fotograferet 2002. Den røde pil på kortet peger på huset på Hornumkær Mark.
Huset kaldet Dalbo blev i 1920 vurderet til brandforsikringen med følgende beskrivelse: Tidligere ejer: Jens Nielsens enke. Egebindingsværk, stråtag. Indretning: huset er inddelt fra øst (fjerneste ende) med soveværelse, stue, dagligstue, gang, værksted med bræddegulv og gibske lofter. Køkken, spisekammer cementgulv og bræddeloft. Hønsehus og brændehus, cementgulv og bræddeloft. En skorsten 63½ * 63½ cm af brændte sten. 72 kvm a 55½ kr. Husets alder 54 år. Værdi til forsikring 4000 kr.

Når vi i slutningen af 1930'erne besøgte Ørum, gik turen altid til Hornumkær Mølle, hvor vores forældre fik en god snak over kaffen i den lavloftede stue i møllen. Jeg husker, at der både var vandmølle og vindmølle. Det mest spændende var, at jeg fik lov at sejle ud (alene?) med en lille robåd på mølledammen. hvor et svanepar holdt til. Nu eksisterer hverken mølledam, vand- eller vindmølle mere. Vores far, Jens, havde tjent på møllen i 2 år fra 1. nov. 1913 til 1. nov. 1915. Netop derfor skulle Hornumkær Mølle besøges på den årlige tur til Ørum.

Niels Marius Nielsen, vores farfar, er altså født 18. maj 1872 i huset ved Hornumkjær Mølle. Faderen var "dagleier" i agerbruget og døde i 1890 som 57 årig. Moderen Ane Elisabeth, kaldet Lise, blev boende som enke i huset til hun i 1912 flyttede ind hos Marius i købmandshuset i Ørum, hvor hun døde i 1926. Folketællingerne fortæller dog, at hun allerede i 1906 var flyttet ind hos Niels Marius I kjøbmandshuset i Ørum.

Folketællingerne 1. febr.1870 fortæller om den lille familie, inden Marius blev født.
Jens Nielsen, 36 år, født i Gjellerup, Ringk. Amt, Arbeidsmand
Ane Elisabet Hansen, 27 år, født i Vrønding, Skanderborg Amt

Mads Mortensen, 10 år, født i Raarup, Pleiesøn.
Mads er plejebarn og i virkeligheden Ane Elisabeths halvbroder. Mads's far døde 1866 og hans mor i 1869.

Marius har så skolegang i Hornum eller Stouby og bliver konfirmeret april 1886.

Skudsmålsbogen fortæller:
Niels Marius Nielsen af Hormumkjær Mark, Hornum
Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, er født paa Hornumkjær Mark d. 18 Maj 1872 og døbt i Kirken d. 30 Juni samme Aar. Han blev konfirmeret d. 18. Apr. 1886 i Stouby Kirke. Søn af husmand Jens Nielsen, karakter g i kundskab og mg i opførsel (som næsten alle de andre), Gammelby Præstegaard, d. 5 okt. 1886. B. Brammer.

Afgang fra Hornum Sogn, 2. Novemb 1888. R Juul
Tilgang til Them Sogn den 8 november 1888. Rasmus Pedersen
Afgang fra Them Sogn til Hornum, 30 September 1889. Rasmus Pedersen
Tilgang til Hornum Sogn, 3. oktober 1889 / R.Juul

Marius bor tilsyneladende hjemme i huset "Dalbo" indtil han flytter til Them i nov. 1888 og er der i 11 måneder. Hvad skulle han i Them? Der er tilsyneladende ingen familiemæssige relationer hertil. Herefter vender han hjem igen og bliver som 17-årig træskomand.
Faderen, Jens Nielsen, dør allerede i april 1890.

Folketællingen februar 1880
Jens Nielsen, 46. gift, husfader. Daglejer i agerbruget, født i Gjellerup Sogn
Ane Elisabeth Hansen, 37 år, hans kone, f. i Tamdrup Sogn
Niels Marius Nielsen, 7 år, f. i Stouby Sogn
Therkel Terkelsen, 24 år, f. i Vejle. Bødker 14/03 1855. (ingen forbindelse til familien)

Folketællingen februar 1890
Jens Nielsen, 56 , Gift, Husfader, Daglejer ved agerbruget, født i Gjellerup, Ringkjøbing.
Ane Elisabeth Hansen, 47 , Gift, Husmoder, født i Tamdrup, Skanderborg Amt
Niels Marius Nielsen
, 17 , Ugift, Søn, Træskomand, født i Stouby, Vejle amt

I de følgende år var Marius "træmand", træskomand, pumpemand, som udborede lærkestammer til vandpumper. Han var måske også brøndgraver. Han aftjente sin værnepligt som menig ved 10. bataillon i Fredericia fra 31. marts 1992 til 17. december 92. Genindkaldt 12. sept. 1894 til 8. okt. 1892. I afregningsbogen for træskomager Niels Marius N anføres følgende signalement:
Højde: 66 ¾" (175 cm), Vækst: stærk. Hår: blond, Øjne: blå! Ingen særlige kendetegn.

I juli 1897 bliver han gift med Maren, høkerens næstyngste datter i Ørum. Marius og Maren flytter ind i huset hos moderen. Allerede i november fødes det første barn, Jens (vores far).
Marens far, Marius's svigerfar, er enkemand og driver høkerforretningen i Ørum.

FT-1890 fortæller om beboerne i høkerhuset:
Erhardt Mikkelsen, mand, 56 år, enkemand, husfader, høker, født i Stouby
Ana Else Mikkelsen, kvinde 12 år, ugift, barn, født i Ørum
Maren Kristiansen, kvinde, 27 år, ugift, tyende, født i Vejle
Jensine Maria Jensen, kvinde, 4 år, ugift, pleiebarn (måske Marens datter)

Maren, vores farmor, født 27. april 1873, tjener hos bønder indtil november 1892, hvor hun vender tilbage til Ørum.
Man kan så gætte på, at Ane Else, yngste datter, har hjulpet faderen med husholdning efter 1897. Maren var jo flyttede ind i huset Dalbo i Hornumkjær i1897.

Erhard Mikkelsen havde drevet købmandshandelen i det "nyopbygte teglhængte Huus beliggende ved Ørum Gade" med næringsbrev fra 24-10-1868. I 1896 får han tilføjelse til næringsbrevet og er nu detailist. Erhard døde som enkemand 19-05-1905. 27. april samme år udstedes næringsbrev til Niels Marius Nielsen, men han har sikkert praktiseret som høker i længere tid forinden..

Maren og Marius flytter ind i kjøbmandshuset engang omkring år 1900. Marius fortsætter utvivlsomt sit arbejde som pumpemand, men overtager sikkert gradvis handelen. 27. april 1905 får Marius næringsbevis udstedt af herredsfogeden i Hatting Herred. Næringsbeviset giver ret til "Detail- og Brændevinshandel udenfor en afstand af en og en halv Mil fra nærmeste Kjøbstad". Næringsbeviset giver ingen "Ret til at have siddende Gjæster eller til nogen som helst Udskjænkning til Fortæring på Stedet og ej heller til at forhandle Brændevin i mindre Maal end ¼  Pot".
Marius var så kjøbmanden i Ørum i mere end 40 år. Det var sikkert en rimelig god levevej, indtil der engang i 30'erne blev åbnet en brugsforening lige overfor kjøbmandshuset. Herefter gik det ned ad bakke.
Marius fortalte om de første år som kjøbmand, at han havde lange arbejdsdage. Tidlig morgen, kl. 4 eller 5, kom malkekonerne og skulle have deres snapseflaske fyldt op, så de kunne gå styrkede til morgenens malkning af køerne på Ørumgård. De kunne jo ikke gøre indkøbet om aftenen, så ville flasken være tom inden næste morgen. Men i 1917 indførtes brændevinsskatten, der 11-doblede brændevinsprisen. Så var det slut med at betjene malkekonerne så tidligt.

Engang midt i 30'erne kom Åge, yngste søn, hjem og blev medhjælper i butikken.
Maren døde efter lang tids sygdom (diabetes) i december 1937. Inden da var Olga Johansen tiltrådt som husholderske. Hun blev der til hun døde omkring 1970.

Efter Åge var kommet hjem og hjalp til i butikken, var Marius mere chefen, der bød de gode kunder på kaffe og god snak. Det var også stadig Marius, der rejse til Horsens og Vejle og gjorde indkøbene hos grossisterne.
Marius døde i august 1949, og Åge overtog forretningen, som derefter langsomt døde på grund af "udviklingen".

I købmandshuset var mange gamle ting. Ved vinduet stod en gammel trædesymaskine. Om den fortæller farbror Åge en god historie. Marens far, Erhardt Mikkelsen, benævntes oprindelig som skrædder af profession, inden han blev høker. Men han var oprindelig bondekarl som alle andre. Han blev gift med Ane Lene, som i folketællingerne benævnes "skrædderpige". Hun har sikkert fortsat arbejdet med nål og tråd efter giftemålet og Erhardt har så efterhånden overtaget skrædderiet. I 1880'erne emigrerede 4 ud af Erhardts og Ane Lenes 6 børn til USA. Erhardt besluttede at følge efter og tog til Vejle for at købe billet til rejsen. Da han kom til Vejle, så han symaskinen og besluttede at købe den for pengene, der var bestemt til amerikarejsen. Hermed forblev Erhardt og de 2 yngste børn i Ørum og således også vores farmor, Maren!

Farmor Maren har jeg næsten ingen erindring om, hun døde 22.dec. 1937. Hun var en lille tyk kone, som vist led af sukkersyge. Det gjorde hendes amerikanske søster i øvrigt også. Maren var dog frisk i sommeren 1937, hvor jeg husker hende fra Lisegård.

Marius havde en speciel sygdom, som skyldtes B:12 vitaminmangel. I nogle år spise han derfor rå lever. Senere kom der tørrede præparater med samme virkning, og han slap for den rå lever.

Marius, var en stout, hyggelige, venlig mand med en masse bekendtskaber, som han flittigt dyrkede, når de kom som kunder i butikken, hvor Olga og Åge tog sig af dem. Det var Marius, der rejste til Horsens og Vejle og gjorde indkøb hos grossisterne. Lejlighedsvis var han også i København i samme ærinder. Så gjorde han ofte turen til Lisegård.
På sine gamle dage var Marius en flittig mand. Jeg husker ham siddende i haven med en dynge kartofler, som skulle skrælles. Han huggede kvas, men havde måske ikke kræfter til at svinge øksen, så han havde et sindrigt apparat med udveksling, så de tykkere grene kunne klippes. Brændeforarbejdning var sikkert også Marius's arbejde. Han lavede en stor stak brænde, der lå åbent ud mod vejen. Stakken blev oversprøjtet med blåsten, og Marius fortalte med et glimt i øjet, at det forbedrede brændevnen og mindskede svindet!

Under krigen dyrkede Marius tobak, fermenterede den og skar den med en tobaksskæremaskines til pibetobak. De finere blade rullede han til cigarer, jeg har endnu en kasse af hans produktion. Havens areal strakte ikke til tobaksavlen, så han lejede et areal på Ny Ørumgård og fik lov af baronen på Ørumgård til at færdes over Ørumgårds jorder på vej til tobaksmarken.
Tilladelsen blev givet i en skrivelse forsynet med lak og segl.

Marius kjøbmand og Baron Holger Rosenkrantz!
Til vor kjære Marius Nielsen, Kjøbmand udi den by Ørum:
Vi Holger Baron Rosenkrantz gjøre herved vitterligt:
At bemeldte Marius Nielsen haver vor naadige Tilladelse til at færdes på vore Jorder på Strækningen mellem Bellevejen, langs Dammen og gjennem vor Dyrehauge, Oldsnæs kaldet, til den have af vor gode Nabo, Svend Olesen af Ny Ørumgaard overladte ager, som Han agter at beplante med den rare Lægeurt "Nikotin", hvormed Han tænker at fryde Sine gode Venner og denmem forgifte.
Givet på vor mindre faste Borg Ørumgaard udi det Herrens Aar MCMXXXXV under Vor egen Haand og Sigillum
Holger Baron Rosenkrantz

Marius var altid oplagt et en spøg, og det vidste vennerne. Da Marius blev 70 i april 1942 strømmede det ind med lykønskninger. Blandt andet var der hilsen fra cykelgummigrossisten, som lykønskede med en 10 cm stump af et cykeldæk: "hermed leveres cykeldækrationen for maj måned".

Niels Marius Nielsen døde 30. august 1949 og testamenteres købmandsvirksomheden til Åge, som i 15 år - uden løn – havde passet butikken.
Åge videreførte butikken som "deltidskøbmand" til han døde i april 1983.

Dermed ophørte vores tilknytning til Ørum i Bjerre Herred. Butiksinventaret blev skænket til Glud Museum, hvor det foreløbig er deponeret.

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com