Om oldemor (FFM), kaldet Lise:
Billedet af Ane Elisabet kan ses under anetavlen 

Her har vi en rodet fremstilling om Ane Elisabeth, vores oldemoder, Farfars moder.
Ane Elisabeth er født 24. nov. 1842 i Vrønding, Tamdrup Sogn ved Horsens, død 1926 i Ørum ved Daugård.
Hendes mand Jens Nielsen (af Busk) er født i 1833 i Busk i Gjellerup Sogn (Hammerum)
Desværre eksisterer der ikke billede af Jens Nielsen, vores oldefader, Farfars far.
Han blev født 1833 i Busk i Gjellerup Sogn, og døde i 1890 i Hornumkjær ved Stouby.
 

Ane Elisabeth kaldtes i daglig tale "Lise". Hun var enke i mange år, hendes mand, Jens, døde 7/4 1890. Hun boede i de sidste år, fra omkring 1912 til 1926, i købmandshuset hos sin søn; Niels Marius i Ørum. Hun havde et kammer på 3½ * 1½ meter. Kammeret blev efter hendes død inddraget i butiksarealet. Mærkerne af kammeret fandtes stadig, da huset blev nedbrudt efter farbror Åges død i 1983.
Min fader fortalte en tildragelse han havde med sin gamle bedstemoder: Han skulle ledsage hende på en rejse til Fyn (hvad skulle de dog der - til Nyborg? Ane Elisabeths halvbrors datter, Martha,  boede der). De måtte jo nødvendigvis krydse det vilde Lillebælt med færgen. Lise var meget utryg ved at skulle forlade landjorden, men de kom da ombord på færgen i Snoghøj.  Lise spurgte hele tiden "hvornår skal vi sejle". Fader holdt hende hen med snak, indtil han kunne sige: "Jamen, bedstemoder, nu er vi kommet til Strib".

Fra Kirkebogen: Ane Elisabeth Hansen, f. 24 nov. 1842, døbt i kirken 19 mar. 1843.  Moder: Maren Jacobsdatter, Vrønding.  Som barnefader udlagt styrmand Hans Christian Borg af Horsens; som døde som skipper i Horsens 1/8 1851, 32 år gammel.  Bemærkninger: Moderen tjente 10 måneders dagen før  i Horsens hos …Feseher(?).  Konfirmeret 1857, 1.søndag e. paaske: Ane Elisabet Hansen, Lund.  Moder Maren Jacobsen i Vrønding.  "Dom over kundskab og opførsel": Meget god kundskab, sædelig opførsel. Vaccineret 2. aug 1845.  I Stouby kirkebog står, at Ane var 29 år, da Niels Marius blev født, hvilket stemmer med fødselsår 1842 og NMN født 1872.

Koppeattest for Ane Elisabeth, datter af Hans Christiansen, født og boende i Wrønding, 2½ år gammel, er af mig underskrevne, år 1845, den 2den august indpodet med kokopper. Horsens 19. august 1845. Uden betaling. Munch, distr Læge. Se nedenfor.

Fra FT 1845 i Tamdrup, Vrønding, husstand 74, Adresse "et hus"
Jakob Mikkelsen, 56, Gift, , Fæster og jordbruger
Karen Poulsdatter, 48, Gift, , Hans kone
Hans Chr. Jakobsen, 15, Ugift, , Deres søn
Søren Jakobsen, 12, Ugift, , Deres søn
Mariane Jakobsen, 7, Ugift, , Plejedatter
Ane Elisabet Hansen, 3, Ugift, , Plejedatter, født her i sognet
Maren Jacobsdatters "uægte datter" blev tilsyneladende sat i pleje hos Marens forældre.

Døde i Ørum: Ane Elisabeth, enke. Død 12/12 1926 i Ørum, begravet 19/12 1926 på Hornum Kirkegård. Bemærkninger: Aldersrentenydende enke, boende i Ørum, født i Tamdrup Sogn, 24/11 1842. Datter af ugift Maren Therkildsen, Tamdrup. Enke efter husmand Jens Nielsen, død 1890 i Hornumkær, som var sidste fælles bopæl.

Den 27/2 1855 blev ungkarl Morten Madsen, Rårup, 55 år, viet til pige Maren Jacobsen i Wrønding, 37 år.  (Pige er overstreget i kirkebogen).
Morten og Maren fik (mindst) 1 søn: Mads Mortensen, født 2. januar 1860, hjemmedøbt og i kirken i Rårup 1. april 1860. Forældrene anføres husmand Morten Madsen og Maren Jacobsdatter, 42 år.

Folketællingerne 1. febr.1870 (Hornum)
204 Jens Nielsen, 36 år, f. i Gjellerup, Ringk. A, Arbeidsmand
205 Ane Elisabet Hansen, 27 år, f. i Vrønding, Skanderborg A
206 Mads Mortensen, 10 år, f. i Raarup, Pleiesøn, tilsyneladende kom Mads i pleje hos sin 17 år ældre halvsøster.

Folketællingerne 1. febr. 1890, Gravengaard, gaard 7. (Hornum)
Mads Mortensen, 30 år, f. i Raarup Sogn, Husfader, Gaardejer
Karen Marie, f. Christensen, 38 år, f. i Stouby, Husmoder
Agnes Vitta Mortensen, 3 år, f. i Stouby, Datter
Anton Sørensen, 18 år, f. i Stouby, Tyende
Om Agnes Vita Mortensen, født 5. feb. 1886: døbt 9.maj i kirken. Forældre gårdejer Mads Mortensen og hustru, Karen Marie Christensen, 34 år. Faddere var bl. a. husmand Jens Nielsen og hustru af Hornum Mark


Ane Elisabet boede sammen med sin mand Jens Nielsen i huset Dalbo, Hornumkærvej 7.
Huset er vistnok opført samtidig med at Woldemar Woldemarsen i 1864 lod Hornumkær Mølle bygge.
Huset står på lejejord, sikkert fra Hornumkær Mølle, som ligger overfor, nord for vejen.
Jens Nielsen får skøde i 1875 fra en Peder Pedersen, som havde lejekontrakt i 50 år.
Ane Elisabet Nielsen får lejekontrakt på jorden fra fra ejeren, Woldemar Woldemarsen, i 50 år.
Bor der fra 1890 til 1912, hvor hun flytter til Ørum til sønnen, Niels Marius, købmanden i Ørum.

Fra folketællingerne 1/2 1880: 1 huus, 1 familie
1) Jens Nielsen, gift, født i Gjellerup Sogn, Ringk. Amt, hussfader, daglejer i agerbruget
2) Ane Elisabeth Hansen, 37 år, gift, født i Tamdrup Sogn, Skanderbg. Amt, hans kone
3) Niels Marius Nielsen, 7 år, født i Stouby, hans søn (altså vores farfar)
4) Therkel Therkelsen, 27 år, født i Vejle, bødker

Huset Dalbo blev i 1920 vurderet til brandsforsikringen: Ejer: Jens Christen Pedersen. Tidligere ejer: Jens Nielsens enke. Næringsbrug i ejendommen: skomager.
Egebindingsværk, stråtag. Indretning: huset er inddelt fra øst med soveværelse, stue, dagligstue, gang, værksted med bræddegulv og gibske lofter. Køkken, spisekammer cementgulv og bræddeloft. Hønsehus og brændehus, cementgulv og bræddeloft. En skorsten 63½ * 63½ cm af brændte sten. 72 kvm a 55½ kr. Husets alder 54 år. Værdi til forsikring 4000 kr,

Det er naturligt, at Mads og hans døtre, Agnes og Martha, har holdt forbindelse til plejebroderen, Niels Marius i Ørum, vi ved jo nu, at Mads er Ane Elisabets meget yngre halvbroder, født 1860. Og dermed er Agnes og Martha vores fars kusiner, og det forklarer, hvorfor vi engang omkring 1938 besøgte en dame i Nyborg, som hed Martha.
NB: se ovenstående fra skudsmålsbogen fra  1858 til nov. 1861.

SKUDSMÅLSBOG for Ane Elisabeth Hansen af  Lund By, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt.

Ane Elisabeth Hansen er født i Vrønding i Tamdrup Sogn den 24 november 1842 - attenhundrede og fyrretyve og to - af moderen, ugift fruentimmer,  Maren Jacobsdatter og vaccineredes 2. august 1845 af distriktslæge Munch.  Udskreven af skolen blev hun konfirmeret i Tamdrup kirke den 1. søndag efter påske s.å., med en meget god kristendomskundskab og var den følgende søndag gjæst ved den hellige nadver.   Til confirmation forefandtes forhold godt.  Kjørup, d. 7. september 1857. Funder, i præstegården, Tamdrup sogn (Kørup, ca. 6 km vest for Horsens).

Nu begynder en omfattende "rejse". Ane er 15 år og tjener i det hjemlige sogn, dernæst rejser hun til Rårupegnen og har mange pladser der. Som 21 årig rejser hun til Hammerum og som 25 årig videre til Hornum, hvor hun som 29 årig optræder som hustru til husmand Jens Nielsen og moder til Niels Marius. Der er et mærkeligt hul: hvad laver hun fra 15. juni 1862 til hun med sin husbond 1. maj 1863 rejser til Hammerum?


Ane Elisabeth Hansen har tjent mig i et år til dato. Hun var en skikkelig pige, rask og villig til hendes arbejde.
Lund den 1. november 1857 A. Andersen
Afgår fra Tamdrup sogn i Skanderborg amt.
Kørup, den 2.november 1857.  Funder


Forevist 20. november 1857. Tilg. til Raarup, nr. 141.   Paludan.
Ane Elsebeth Hansen har tjent mig i et år til dato. Hun var en skikkelig pige, rask og vilig til hendes arbejde.
D. 1. november 1858. Rasmus Rasmussen, Raarup  (Rårup ca. 7 km NV for Juelsminde, 5 km SØ Glud) 


Ane Elisebet Hansen har tjent mig i 2 år fra 1858 til første november 1860. Hun har været flittig og tro og hendes opførsel har været  rosværdigt.
Ravnholdt den første november 1860, Niels Olesen (Ravnholt 2 km SV for Rårup)


Ane Elisabeth Hansen afgaar til Bjerre at tjene Ole Jørgensen. Afg Nr 97. Raarup Præstegaard, 1/11 60. Forevist A. Paludan

Forevist Nebsager Sogn 5. Nov. 60, M. Høyer. (Nebsager ca. 4 km SØ for Rårup)

Ane Elisabeth Hansen har tjent mig i et år til dato. Hun har været tro og flittig og tjent mig til fornøielse.
D. 1. november 1861. Ole Jørgensen, Nør Bjerre.
Anmeldt afgang til Gram i Raarup Sogn. (Gram ca. 3 km V for Rårup)
Nebsager Præstegård, 2. nov. 61.  Høyer?

Forevist. Tilg. No 67,
Raarup Præstgård, d. 2/11 61. 
B Paludan
Ane Elisabeth Hansen har tjent mig fra 1. novbr. 1861 til d. 15. juni 1862.
Gram,  29. april 1863, Christensen   (hvor har Ane opholdt sig fra juni 62 til april 63?)


Ane Elisabeth Hansen afgår med sin husbond H Chr Ravn til Bjøstrup i Gjellerup Sogn under no 23.
Raarup Præstegård, 30/4 63  J  A. Paludan  (Bjødstrup 3 km SØ for Hammerum)
Tilgang til Gjellerup Sogn den 2. maj 1863, Aagaard.
Afgang fra Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 30 april 1867. Aagaard.
NB: Sammen med H Chr Ravn tilgår der fra Rårup Sogn foruden Ane Elisabeth yderligere 1 tjenestepige, 1 tjenestekarl og 1 tjenestedreng til Bjødstrup.


Tilflyttet til Hornum Sogn  ???? 1867, Kamstrup


PS: Ane Elisabet blev gift med husmand Jens Nielsen og fik sit første og måske eneste barn i 1872 (min farfader). Jens Nielsen (af Busk) kom netop fra Gjellerup sogn; årsagen til at de flyttede til Hornum, Ane Elisabets hjemegn,  og senre blev gift kan vi kun gisne om.
Folketællingerne  1. februar 1901.  
I huset "Dalbo" Hornumkærvej 7, som omtales under Jens Nielsen:
Ejer af huset er Jens Nielsens enke, 1) Ane Elisabeth Hansen, født 25/11 1842 i Tamdrup, hun fik bopæl her i 1867, stilling i husstanden: moder og daglejer, gift 1868.
2) Niels Marius Nielsen, født 18/5 1872, gift. Født i Stouby, fik bopæl her i 1889, gift i 1897, 1 barn
3) Maren Mikkelsen, født 27/4 1873, gift, fik bopæl 1897.
4) Jens Alfred Nielsen, f. 19/11 1897, ugift, født i Hornum, barn.

Koppeattest__Ane_Elisabeth.jpg (36926 byte) Koppevaccination var afgørende for udryddelse af sygdommen kopper og havde været obligatorisk siden århundredets begyndelse.

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com