Om vores oldemors, Ane Elisabeths forældre og endnu ældre aner.
Ane Elisabets søn var Niels Marius Nielsen, vores farfar, "Æ Kjøbmand" i Ørum

9.FFM
Ane Elisabeth Hansen, f. 24.nov. 1842 i Vrønding. Boede til 1912 i Hornumkær.
Omskiftelig tilværelse, plejebarn i Vrønding, hos morfar og mormor. I Lund ved Horsens til konfirmation. Tjenestpige til hun 1868 bliver gift med Jens Nielsen, som døde 1890. Boede til 1912 i Hornumkær. Død 12. dec. 1926 i Ørum.
18. FFMF:
Hans Christian Borg, f. 1819, død 1851 af aploplexie. Styrmand, skipper og rigger i  Horsens ("udlagt Barnefader")
36. FFMFF:Christian Jensen Borg, født 1793
Matros i Strandhuse (Juelsminde)
72 Jens Christiansen (Borg), f. 1765. Fisker i Strandhuse
73 Ane Thomasdatter, f. 1760
37. FFMFM: Johanne Marie Hansdatter, født 1792 i Strandhuse 74 Hans Sørensen, f. 1768. Husm. med jord, skoleholder
75 Magrethe Jørgensdatter, f. 1770
19. FFMM: Maren Jacobsdatter, f. 25. juni 1817 i Hylken, Bjergager Sogn ("ugift fruentimmer med 3 uægte børn"), død 30. juli 1868, som fattiglem, enke efter husmand Morten Madsen, Rårup 38. FMMFF: Jacob Mikkelsen, født 1789 i Hylken, Bjergager Sogn.  Død 8. aug. 1855 i Vrønding, Tamdrup Sogn 76  Mikkel Jaciobsen af Hylken, Bjergager Sogn, Århus Amt
77 Mikkel Jacobsens kone
39. FFMMM: Karen Povelsdatter, f. 25. aug. 1796 i Bjergager Sogn, Død 24. fdeb 1886, Vrønding Mark, 89 år. 78 Povel Pedersen, født 1762 i Bejergager Sogn. Død før 1834
79 Karen Rasmusdatter, født 1765. Død efter 1850 Klik på kortet og få det i større udgave. De med rødt mærkede steder er omtalt i historien. (Skævlund Mølle indgår efter revision af anetavlen  ikke mere!)

Vi begynder med historien om Ane Elisabeths far, Hans Christiansen Borg

Vi prøver at følge hans liv via informationerne i kirkebøger og folketællingslister. Hans Christian Borg blev født i Strandhuse ved Juelsminde 5. dec. 1818 og hjemmedøbt dagen efter, den 6. dec.
Hans far var matros Christian Jensen Borg og moderen Johanne Marie Hansdatter. Strandhuse er odden, der ligger syd for Juelsminde.
Hans Christiansen Borg blev konfirmeret foråret 1833 i Klakring. I kirkebogen får han karakter for opførsel og kundskaber: udmærket god.

Hvad var årsagen til, at han som 16-årig i 1834 var pleiesøn hos den 66-årige skolelærer, Hans Sørensen, i Klakring? Jo! Hans Sørensen, husmand og skoleholder, var Hans Chr. Borgs morfar!
I 1840, som 21-årig, finder vi ham stadig som plejesøn hos den nu pensionerede skolelærer i huset i Klakring. Nu benævnes han som matros.

Ved folketællingen i 1845 finder vi Hans Christian Borg i Horsens. Nu er han 26 år og ugift. Han er logerende hos en lods boende i Øster Aae, han benævnes nu skipper. Lodsen er Niels Hansen Høg, 53 år, som er født på Hiernøe.

I huset hos Niels Hansen Høg er der 5 børn, den ældste er den 23-årige Bodil Marie.
I kirkebogen får vi nu at vide, at ungkarl Hans Christiansen Borg (28 år) og jomfru Bodil Marie Høegh (25 år) den 25. juni 1847 bliver gift efter trolovelse den 4. juni samme år. Forlovere var rigger Berg og kjøbmand Søren Frandsen. Ligeledes finder vi, at Hans Christians ældre slægtning (farbror?), skipper Thomas Borg, f. 1799 i Klakring nu bor i Horsens, Ågade 174.

To måneder efter brylluppet får familen deres datter, Johanne Borg. Født 25. aug. 1847. Faderen er stadig skipper. Senere kommer yderligere en søn, Niels Christian Borg, født 6. oktober 1849, døbt 20. januar 1850. Faderen, Hans Christian Borg, er nu rigger. Drengen blev konfirmeret 3. april 1864 i Horsens. For kundskab og opførsel får han karakteren g (årets dårligste). Faderen er den nu afdøde rigger Hans Christian Borg. Desværre har det ikke været muligt at følge Niels Christian Borg længere end til 1850, da der ikke er oplysninger i folketællingslister om ham længere end til dette år.

Hans Christian døde altså ung. Kirkebogen for Frelsers Sogn fortæller: Hans Christian Borg, Skipper i Horsens, gift, død 1. august 1851 af apoplexie, 32 år gammel

FT-1850  Horsens Købstad, Aagade 171, et Hus
Hans Chr. Borg, 31, Gift, Skipper, Huusfader, født i Klakring Sogn, Veile Amt.
Bodil M. Høegh, 28, Gift, hans Kone, født i Horsens
Johanne Borg, 2, Ugift, deres Børn, født i Horsens
Niels Chr. Borg, 1, Ugift, deres Børn, født i Horsens
 

Hos enkemanden Fischer tjener pigen Maren Jakobsdatter, født 25. juni 1817. Maren bliver gravid og flytter hjem til til forældrene i Vrønding, Tamdrup Sogn vest for Horsens, hvor hun føder sit barn den 24. nov. 1842. Som barnefader er udlagt styrmand Hans Christian Borg af Horsens. Barnet bliver døbt i Tamdrup Kirke 19. marts 1843 og får navnet Ane Elisabeth Hansen. Ane Elisabeth er vores oldemor og kaldtes ofte Lise.

Maren Jacobsdatter, f. 25. juni 1817, døbt 10. aug. 1817 I Bjergager Kirke. Fadderne er alle gårdmænd i Hylken
Forældre: Jacob Mikkelsen, gårdm. i Hylken. og hustru Karen Poulsdatter.
Jacob Mikkelsen med Karen Poulsdatter flytter til Wrønding i Tamdrup Sogn og bliver husmand, fæster, jordbruger og daglejer. Der kommer yderligere 5 børn til fioruden Maren Jacobsdatter. Desuden 4 plejebørn hvoraf de 3 er Marens "uægte" børn. Foruden Ane Elisabet er det
Rasmus Jensen, f. 25. marts 1846, fader fragtkarl Jens Rasmussen, Odense (Omtales som bedstemors bror i Højrup, Sydfyn, af Jens AN!)
Hans Rasmussen,f. 15.dec. 1849,  faderen ugift Rasmus Hansen fra Overbye i Assens (nu As) Sogn
Med andre ord, de 3 plejebørn er børn af Maren Jacobsdatter, hun bliver senere gift med Morten Madsen og får sønnen Mads Mortensen.
Men hvor bliver Maren Jacobsdatter af?
Den 27/2 1855 blev til pige Maren Jacobsen i Wrønding, 37 år viet til ungkarl Morten Madsen, Rårup, 55 år, (Pige er overstreget i kirkebogen).
I Rårups kirkebog er døbt en dreng, Maren og Mortens søn, Mads Mortensen, født 2. januar 1860, hjemmedøbt 19. januar, fremstillet i kirken 1. april 1860.
FT 1960 i Rårup:     Maren Jacobsdatter, gift, 42 år, født i Bjergager
                                Hans Rasmussen, 11 år, født i Tamdrup, hendes barn
                                Mads Mortensen, 1 år, født her, deres barn
                                Manden, Mads Mortensen, "tjener" og er ikke på bopælen                        
Maren og Mads dør henholdsvis 1868 og 1866. Drengen kommer så i pleje hos halvsøsteren, Ane Elisabeth og hendes mand, Jens Nielsen, som boede i det lille hus "Dalbo", Hornumkjærvej 7, Hornum.

Om Ane Elisabeth Hansen tidlige tilværelse:
I folketællingerne i Tamdrup Sogn 1845 finder vi Jakob Mikkelsen, 56 år, gift, husmand, fæster og jordbruger, Ane Elisabeth Hansen er 3 år og er pleiedatter hos husmandsfamilien. I 1850 er Ane Elisabeth (8 år) stadig plejebarn hos Jacob Michelsen og hans 10 år yngre kone. Familien har 3 plejebørn. Maren Jacobsdatters "uægte datter" blev tilsyneladende sat i pleje hos bedsteforældrene.
19. april 1857 bliver Ane Elisabeth (af Lund) konfirmeret i Tamdrup Kirke. Hun får karakteren: meget god kundskab og sædelig opførsel.
Skudsmålsbogen fortæller om hendes videre liv. Hun tjener i Lund, men rejser til Rårup og har mange pladser i området i Bjerre Herred. I maj 1863 rejser hun med sin husbond til Gjellerup ved Herning, hvor hun møder Jens Nielsen af Busk. Sammen med ham flytter hun tilbage til Bjerre Herred, hvor Jens Nielsen bliver "avlskarl" på den store gård Hornumgård og bosætter sig i et lille hus ved Hornumkær Mølle. Her kommer Niels Marius til verden og senere fødes vores far, Jens Nielsen i det lille hus.

Resten af historien findes under 19 FFMM og 9 FFM

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com