Om vores oldemor, Ane Elisabeths, forældre og ældre aner.
Ane Elisabets søn var Niels Marius Nielsen, vores farfar, "Æ Kjøbmand" i Ørum

 Historien om Ane Elisabeths far, Hans Christiansen Borg 

18. FFMF:
Hans Christian Borg, f. 5.dec.1818, d. 1851. Styrmand i Horsens ("udlagt Barnefader"). Død 1. august 1851 af apoplexie.

36. FFMFF: Christian Jensen Borg, født 1793. Mindst 7 børn
Matros, senere fisker i Strandhusene (Juelsminde). Død 27. dec. 1872

72 Jens Christiansen (Borg), f. 1767 i Borre, Glud Sogn. Fisker i Strandhusene. Død 25.09.1854

73 Ane Thomasdatter, f. 1759 i Skjold Sogn, død 18. jan. 1829

37. FFMFM: Johanne Marie Hansdatter, født 1792 Strandhusene.
Død 10. juli 1863

74 Hans Sørensen, f. 1768. Husm. med jord, skoleholder i Klakring

75 Magrethe Jørgensdatter, f. 1770

 Vi prøver at følge hans liv via informationerne i kirkebøger og folketællingslister. Hans Christian Borg blev født i Strandhuse ved Juelsminde 5. dec. 1818 og hjemmedøbt dagen efter, den 6. dec.
Hans far var matros Christian Jensen Borg og moderen Johanne Marie Hansdatter. Strandhuse er odden, der ligger syd for Juelsminde.
Hans Christiansen Borg blev konfirmeret foråret 1833. I kirkebogen får han karakter for opførsel og kundskaber: udmærket god.
Nu begynder gisningerne. Hvad var årsagen til, at han som 16-årig i 1834 var pleiesøn hos den 66-årige skolelærer, Hans Sørensen, i Klakring? Jo! Hans Sørensen, husmand og skoleholder, er Hans Chr. Borgs morfar!
I 1840, som 21-årig, finder vi ham stadig som plejesøn hos den nu pensionerede skolelærer i huset i Klakring. Nu benævnes han som matros.

Ved folketællingen i 1845 finder vi Hans Christian Borg i Horsens. Nu er han 26 år og ugift. Han er logerende hos en lods boende i Øster Aae, han benævnes nu skipper. Lodsen er Niels Hansen Høg, 53 år, som er født på Hiernøe.

I huset hos Niels Hansen Høg er der 5 børn, den ældste er den 23-årige Bodil Marie.
I kirkebogen får vi nu at vide, at ungkarl Hans Christiansen Borg (28 år) og jomfru Bodil Marie Høegh (25 år) den 25. juni 1847 bliver gift efter trolovelse den 4. juni samme år. Forlovere var rigger Berg og kjøbmand Søren Frandsen. Ligeledes finder vi, at Hans Christians ældre (halv?)broder, skipper Thomas Borg (41 år) nu bor i Horsens.
To måneder efter brylluppet får de deres datter, Johanne Borg, født 25. aug. 1847. Faderen er stadig skipper. Senere kommer yderligere en søn, Niels Christian Borg, født 6. oktober 1849, døbt 20. januar 1850. Faderen, Hans Christian Borg, er nu rigger. Drengen blev konfirmeret 3. april 1864 i Horsens. For kundskab og opførsel får han karakteren g (årets dårligste). Faderen er den nu afdøde rigger Hans Christian Borg. Desværre har det ikke været muligt at følge Niels Christian Borg længere end til 1850, da der ikke er oplysninger i folketællingslisterne om ham længere end til dette år.
Hans Christian døde altså ung. Kirkebogen for Frelsers Sogn fortæller: Hans Christian Borg, Skipper i Horsens, gift, død 1. august 1851 af apoplexie, 32 år gammel

FT-1850  Horsens Købstad, Aagade 171, et Hus
Hans Chr. Borg, 31, Gift, Skipper, Huusfader, Klakring Sogn, Veile Amt.
Bodil M. Høegh, 28, Gift, hans Kone, Horsens
Johanne Borg, 2, Ugift, deres Børn, Horsens
Niels Chr. Borg, 1, Ugift, deres Børn, Horsens

 

 Historien om Ane Elisabeths mor;
Maren Jacobdsatter :

Tekstboks: Ane Elisabeth, kaldet Lise
Hun er født 24.11.1842
Billedet kan være fra omkring 1915. 
Hun boende 1912 – 1926 i købmandshuset i Ørum. Før den tid i huset ved Hornumkjær Mølle.
Hovedbeklædningen har Lise stadig i behold! (billede under antetavle)

 

  

19. FFMM:
Maren Jacobsdatter, f. 25. juni 1817 i Hylken, Bjergager Sogn, Aarhus Amt ("ugift fruentimmer med 3 uægte børn"), død 30. juli 1868, som fattiglem, enke efter husmand Morten Madsen, Rårup

38. FMMFF: Jacob Mikkelsen, født 1789 i Hylken, Bjergager Sogn. Død 8. aug. 1855 i Vrønding, Tamdrup Sogn. Gårdmand i Hylken, senere husmand, fæster og daglejer på Wrønding Mark.

76 Mikkel Jaciobsen, f. 1755 af Hylchen, Bjergager Sogn, Århus Amt. Bonde og gårdmand

77 Maren Nielsdatter, født 1760 Hylchen, Bjergager Sogn

39. FFMMM: Karen Povelsdatter, f. 25. aug. 1796 i Bjergager Sogn, Død 24. fdeb 1886, Vrønding Mark, 89 år.

78 Povel Pedersen, født 1762 i Bejergager Sogn. Død før 1834

79 Karen Rasmusdatter, født 1765. Død efter 1850

Ane Elisabeths mor, Maren Jacobsdatter er født 25, juni 1817, døbt 10. aug. 1817 i Bjergager Kirke. Fadderne var gårdmænd i Hylken
Marens forældre er: Jacob Mikkelsen, født 1789, gårdmand i Hylken. og hustru Karen Poulsdatter, født 1796
Jacob Mikkelsen er altså i 1817 gårdmand i i Hylken i Bjergager Sogn (mellem Odder og Hov)
Jacob Mikkelsens forældre er Michel Jacobsen, f. 1755 og Maren Nielsdatter, f. 1760, begge er født i Hylken og Michel er ligeledes gårdmand i Hylken.
Men mellem 1817 og 1834 opgiver Jacob Mikkelsen gården i Hylken og flytter til Wrønding Mark og bliver jordbruger, husmand eller fæster. I 1834 er der 6 børn i husmandsfamilien. Maren er ældst og 17 år, de andre børn 13, 11, 7, 4 og 1 år.

Hvorfor opgav Jacob Mikkelsen gården? Jo, landbrugskrise i 1818-1825 var utvivlsomt årsagen.

Citat: Kvaliteten på kornet måtte jo give sig udtryk i faldene priser, så priserne faldt fra årene 1818-25 til ca. 25 %, hvoraf halvdelen af faldet skete fra 1818-19. Alle disse voldsomme udslag med hensyn til kursen og prisfaldet, måtte give udslag. En stor del måtte overlade deres ejendom til kreditorerne, som igen prøvede at sælge dem, med tab til følge, da jordpriserne gik ned. En gård betød ikke andet end en stor skatte- og gældsforpligtigelse. Offentlige auktioner blev dagens orden, og efterlod ikke andet end elendighed for mange familier, der måtte forlade deres ejendomme, uden værdier. Da der ingen penge kom ind i skatter allerede i år 1818, forlagde finansminister Møsting en redegørelse fra amterne. Svarene lød ens: der var iværksat eksekutioner på godser, gårde, præster og degne, købmænd og møllere. Der var udpantninger i hver by og sogn.

I 1845 er der kun 2 hjemmeboende børn tilbage i husmandshjemmet på Wrønding Mark, drenge på 12 og 15 år. Til gengæld er der 2 piger på 7 og 3 år som plejebørn. Den treårige er Ane Elisabeth og altså Marens datter. Udlagt barnefader er styrmand Hans Christian Borg i Horsens. Maren tjener i 1842 hos en enkemand Fischer i Horsens og møder der sømanden eller styrmanden..

Ane Elisabeth blev født 24  november 1842 Wrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt og bliver så plejebarn hos bedsteforældrene. Hun blev døbt 19. marts 1843 i Tamdrup Kirke. Fadderne ved dåben var: Christiane Jørgensdatter på Bisgaard. De andres navne er ulæselige, men de er fra Wrønding, Lund og Kvorning.
Senere kommer der yderlige plejebørn til i familien. På et tidspunkt 4, hvoraf de 3 er Marens ”uægte” børn. Foruden Ane Elisabeth er det:
Rasmus Jensen, f. 25. marts 1846, uægte, moder Maren Jacobsdatter i Wrønding, fader fragtkarl Jens Rasmussen, Odense

Hans Rasmussen, f. 15.dec. 1849, uægte, moder Karen Jacobsdatter hos Jacob Mikkelsen i Wrøndum Mark, faderen ugift Rasmus Hansen fra Overbye i Assens (nu As) Sogn

Vores far fortæller i et brev til vores mor, at han i januar 1927 besøgte Rasmus Jensens datter i Højrup, Hillerslev Sogn. Jens var elev på Korinth Landbrugsskole på det tidspunkt. Han omtaler i breveet Rasmus Jensen som ”bedstemors broder”. Yderligere oplysninger er ikke fundet.

I 1850 bor Maren som 33-årig hjemme hos forældrene. En lillebror, Lars, er skrædder og bor også hjemme.

19. april 1857 bliver Ane Elisabeth (af Lund) konfirmeret i Tamdrup Kirke. Hun får karakteren: meget god kundskab og sædelig opførsel.
Skudsmålsbogen fortæller om hendes videre liv. Hun tjener i Lund, men rejser til Rårup og har mange pladser i området i Bjerre Herred. I maj 1863 rejser hun med sin husbond til Gjellerup ved Herning, hvor hun møder Jens Nielsen af Busk. Sammen med ham flytter hun tilbage til Bjerre Herred, hvor Jens Nielsen bliver "avlskarl" på den store gård Hornumgård og bosætter sig i et lille hus ved Hornumkær Mølle. Her kommer Niels Marius til verden og senere fødes vores far, Jens Alfred Nielsen, i det lille hus.

Men hvor bliver Maren Jacobsdatter af?

Den 27/2 1855 blev  pige Maren Jacobsen i Wrønding, 37 år viet til ungkarl Morten Madsen, Rårup, 55 år, (Pige er overstreget i kirkebogen).
I Rårups kirkebog er døbt en dreng, Maren og Mortens søn, Mads Mortensen, født 2. januar 1860, hjemmedøbt 19. januar, fremstillet i kirken 1. april 1860.
Maren og Mads dør henholdsvis 1868 og 1866. Den 8-årige dreng kommer så i pleje hos halvsøsteren, Ane Elisabeth og hendes mand, Jens Nielsen, som boede i det lille hus, Dalbo, Hornumkjærvej 7, Hornum.

Mads Mortensen bliver gårdejer i Gravengårde, Stouby Sogn og får 2 døtre Agnes og Martha. Martha besøgte vi i Nyborg under en rejse til Ørum, måske i 1937. Martha døde 3. juni 1970, hun var ugift og var  fhv. detailhandlerske, oplyst af Nyborg Lokalhistorie..

De nøgterne oplysninger om Maren Jacobsdatter hentes i kirkebøger og folketællinger. Hvorfor hun i 1850'erne flytter til Rårup i Bjerre Herred og blev gift med ungkarl Morten Madsen kan vi kun gisne om.

I kirkebogen for Rårup kan vi læse: Den 27/2 1855 blev ungkarl Morten Madsen, Rårup, 55 år, viet til pige Maren Jacobsen i Wrønding, 37 år. (Pige er overstreget i kirkebogen)
I  Rårups kirke er døbt en dreng, Mads Mortensen, født 2. januar 1860, hjemmedøbt 19. januar, fremstillet i  kirken 1. april 1860.
Drengens forældre er: husmand Morten Madsen og Maren Jacobsdatter, 42 år.

FT 1860
1 huus, Maren Jacobsdatter, 42, gift, Bjergager.  Hendes mand tjener (ulæseligt)
Hans Rasmussen, 11, hendes barn. Hans var tidligere plejebarn hos bedsteforældrene
Mads Mortensen, 1, hendes barn

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com