3. M

Karen Margrethe Pedersen, er født 6. juni 1895 på gården Svanholm og er det 5. af Ingeborgs og Christen Peders i alt 11 børn og hun var første datter. De to ældste drenge døde som børn. Hun blev døbt 30. juni 1895 inØlstykke Kirke.
Karen havde så sin barndom på Svanholm og skolegang i den lille 1-klassede skole i Svestrup. Hun blev konfirmeret i Ølstykke Kirke. Hun blev så medhjælpende pige på gården i perioder, men var da også ude at tjene mange steder, også i Sydsjælland. Hun var på højskole på Frederiksborg Højsole og havde pladser senere på Lyngby Landboskole og Slangerup Landbrugsskole. I 1919 fik hun som så mange andre den Spanske Syge, men kom godt over det. Andre døde der i blandt hendes gode veninde og kusine.
 1920’erne var hun i lange perioder hjemme på Svanholm for at forestå den store husholdning og pasningen af de mange yngre søskende. Hendes mor var ofte indlagt på hospitaler, hvad hun fejlede vides ikke.
I 1925 fik Karen plads som husjomfru hos proprietær Peter Nielsen, Enhøj i Manderup ved Skibby.
Hos Peter Nielsen på gården Enhøj møder Karen Jens, som har været på gården i flere år. De bliver kærester, men Karen måtte igen hjem for at aflaste sin ofte syge mor.
Det ender så med bryllup i august 1927 og Karen og Jens køber en mindre gård, Lisegård, 1 nabolandsbyen, Skuldelev.
 

Karen blev så landhusmoder med stor husholdning med 3 børn, 2 karle og pige il hjælp. Fjerkræ og have var også hendes domæne. Men 1941 døde Jens og Karen drev som enke gården videre i 10 måneder Karen var meget stilfærdig og måske opgivende i disse måneder. Hun havde 3 børn at tage vare på,
det yngste barn  kun 2½ år.
Og så i januar 1942 blev Karen syg af en influenzaagtig sygdom .
Hun blev indlagt på sygehuset i Frederikssund og døde 25.januar 1942.

Efter Karens død blev Lisegård solgt for omkring 90000 kr. til Konrad Fritzen, hvis søn senere overtog gården. Selvstændig drift af gården er nu ophørt og jorden bortforpagtet. Bygningerne forfalder og snart slutter Lisegårds tilværelse.

Frederiksborg Amts Avis. Skuldelev. Enke død fra tre ukonfirmerede Børn. Tre Børn er blevet fader- og moderløse paa ikke mindre end end et aar. For knapt et Aar siden døde Sognefoged Gdr. Jens Nielsen, Lisegaard, Skuldelev og efterlod sig Hustru og 3 Børn. Karen Nielsen, drev Gaarden videre. For kort Tid siden blev Fru Nielsen syg af Faaresyge. Sygdommen gik i Blodet, og i Løbet af faa dage døde fru Nielsen, Søndag Morgen paa Frederikssund Sygehus. Hun blev 46 Aar. De tre Børn, en Pige og to Drenge, hun efterlader, er alle ukonfirmerede. Det yngste Barn er kun et Par Aar. Det tragiske Dødsfald har på Egnen vakt den største Medfølelse med dette Hjem, der paa saa kort Tid har fundet sin Opløsning. Ægteparret var meget afholdt og efterlader Indtrykket af Soliditet og Dygtighed.
 

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com