Peder Pedersen, Karmsten, (Vores morfars far): Der kan hentes meget materiale om familien Pedersen på Karmsten på Lokalhistorisk Arkiv i Ølstykke. Han var en kendt og betydningsfuld mand i Ølstykke Sogn.
Peder Pedersen er født 10 Nov 1834 i Skjenkelsø, søn af gårdmand
Peder Hansen, Ejlekærgård, Skenkelsø, født 13/7 1788 død 17/11 1858, gift 2. gang, 27/4 1825 med Margrethe Hansdatter, f. 1807, død 1851, som var kusine til Peders første kone. Der var 8 børn i dette sidste ægteskab.
Blandt disse Hans Pedersen, som blev gift med Karen Jensdatter på gården Karmsten i Udleire. Hans Pedersen betegnes som gårdbestyrer for svigermoderen, Karen Michelsdatter. Hans Pedersen dør allerede oktober 1857, kun 32 år gammel.
27. juli 1858 bliver Peder Pedersen gift med broderens unge enke og overtager storebroderens stilling som gårdbestyrer for svigermoderen. Januar 1859 kommer det første af 3 børn, Hans Peder.

Men 8. oktober 1860 overtager Peder Pedersen gåden, Karmsten. Købesummen er 6000 Rigsdaler plus en nøje beskrevet aftægtsydelse på 540 Rigsdaler, bestående af naturalier og kontanter. Svigermoderen dør allerede i 1864.

En af de mange søstre til de to brødre Dorthea Kirstine Pedersdatter, f. 6/3 1831, død 1915, blev gift med Christen Jørgensen, f. 16/3 1822, d. 7/7 1889. Christen Jørgensen, Søborggård i Skenkelsø, stammede fra Farum, de fik 12 børn. Blandt disse Jørgen Christensen, Skenkelsø, som spiller en stor rolle I Christen Pedersens og Olufs Jørgensens liv!
Ved FT-1870 var Peder Pedersen sognerådsformand.


FT-1850
om de mange søskende på Ejlekærgård i Skjenkelsø
Peder Hansen, 62 , Gift, , Gaardmand, Huusfader, Søsum
Margrethe Hansdatter, 44 , Gift, , hans Kone, Hjørlunde

Hans Pedersen
, 25 , Ugift, , deres Søn, Skjenkelse
Niels Pedersen, 23 , Ugift, , deres Søn, Skjenkelse
Bodil Pedersdatter, 21 , Ugift, , deres Datter, Skjenkelse
Dorthe Pedersdatter, 18 , Ugift, , deres Datter, Skjenkelse

Peder Pedersen
, 16 , Ugift, , deres Søn, Skjenkelse
Karen Pedersdatter, 11 , Ugift, , deres Datter, Skjenkelse
Ole Pedersen, 9 , Ugift, , deres Søn, Skjenkelse

FT-1860 fortæller gården Karmstens mange beboere
Peder Pedersen; M; 25; Gift; Jørlunde Sogn; Gårdbestyrer
Karen Jensdatter; K; 32; Gift; Ølstykke; hans kone
Jens Peder Hansen; M; 5; Ugift; Ølstykke; deres børn
Hans Peder Pedersen; M; 1; Ugift; Ølstykke; deres børn

Hertil 6 tjenestefolk

FT 1870 Nu er børneflokken fuldtallig
Peder Pedersen;
M; 35; G; Hjørlunde; Husfader; Sogneraadsformand, jordbruger
Karen Pedersdatter;
K; 42; G; Ølstykke; Husmoder
Jens Peder Hansen;
M; 15; Ølstykke; Børn;
Hans Peder Pedersen;
M; 11; Ølstykke; Børn;
Christen Peder Pedersen;
M; 8; Ølstykke; Børn;
Karen Margrete Marie Pedersen;
K; 2; Ølstykke; Børn;
Desuden 5 tjenestefok plus en 13 årig pige, der forsørges af fattigvæsenet


FT-1880
Peder Pedersen dør snart efter tællingen 1880

Peder Pedersen;
M; 45; Gift; Jørlunde; Husfader; Gårdejer
Karen Pedersen, født Jensen;
K; 52; Gift; Ølstykke sogn; hans hustru;
Hans Peder Pedersen;
M; 21; Ugift; Ølstykke sogn; deres børn;
Christen Pedersen;
M; 18; Ugift; Ølstykke sogn; deres børn;
Karen Margrethe Pedersen;
K; 12; Ugift; Ølstykke sogn; deres børn; I Harløse på optællingsdagen.
Desuden 4 tjenestefolk
Den ældste søn, Jens Peder Hansen har købt gård i Harløse, og lillesøsteren besøger ham der.

Peder Pedersen dør 3. november 1880, 46 år gammel, og ældste hjemmeboende søn, Hans Peder, bestyrer gården, indtil han bliver gift i januar 1884 og køber gård i Lynge. Herefter overtager næste søn, den 22-årige Christen Peder, styret af gården for sin mor
Men lillesøster Marie på 19 år venter barn og Christen Peder skriver bittert i sin lommebog den 22. okt. 1886:

"Marie blev tilskrevet gården til 50000 kr. og undertag  Overtagelsen sker straks. Jeg er altså sat ud af spillet fra i dag og indtil videre."
12. nov. 1886 bliver Marie så gift med Oluf Jørgensen, som overtager Karmsten med alle gårdens herligheder.
 

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com