Mormors mor, Birthe Larsdatter, er født 20 Apr 1841 på gården Gyldendal i Lille Rørbæk. Hun døde 30 Jan 1908, dengang boende hos sin ældste søn, Thorvald Villumsen, i Ølstykke. Birthe omtaltes altid på sjællandsk som "Børt Las Velms".
Birthe blev i 1867 gift med Lars Villumsen, som overtog gården Gyldendal ved giftemålet. Lars Villumsen omtales senere.
Efter Lars' død i 1896 drev Birthe selv gården videre med svigersønnens hjælp til 25. okt. 1899, hvor gården sælges og Birthe flytter ind hos datteren, Ingeborg, og svigersønnen på Svanholm. Her indrettes et værelse til hende. På Svanholm er imidlertid mange børn og megen uro, så hun flytter senere til et mere fredeligt sted, nemlig hos sønnen Thorvald, her er der kun 2 små børn. Hun dør pludseligt i januar 1908. Der var en stor arv at fordele efter hende!

Her ser vi så Birthe Villumsen fotograferet i fineste skrud. Billeder er sikkert fra 1870'erne.

Birthe var så gårdmandskone på Gyldendal fra 1867 til 1899. Men 27 Feb 1896 skete katastrofen.! Se senere.

Hun fik 6 børn, heraf døde de 2 inden 2 års alderen. De overlevende er:
1. Ingeborg, 5/11 1867 (vores mormor)
2. Else, 16/10 1872, Langekærslægten i Ølstykke
3. Thorvald, 11/6 1878 (sønner: Helge i Græse og Lars i Alberta)
4. Vilhelm, 21/10 1885, Trunderupslægten

Billede af
Birthe Larsdatter,
se under anetavlen
 

Her har vi så Birthes mor,
Ane Olsdatter, født 2/3 1808 og død 2/8 1878, så billedet er fra 1870'erne.

Hun var gift med Lars Michelsen,  født 9 dec. 1800 og død 3 mar 1862. Lars Michelsen overtog gården Gyldendal ved giftemålet. En af Lars Michelsens søstre var Karen Mikkelsdatter på Karmsteen!

Ane og Lars havde 10 børn. I 1804 lavede man også pengesedler.

Billedet af Ane Olsdatter,
se under anetavlen
Rigsbankdaler 1804
Birthe blev i 1867 gift med Lars Villumsen, født 25 Jun 1844, død ved selvmord 27 Feb 1896.
Lars Villumsens fader var gårdejer Villum Larsen, f. 7/4 1804, død 9/7 1885. Han var ejer af Svendstedgård i Store Rørbæk; han var sognefoged og dannebrogsmand. 

Lars Villumsen overtog gården Gyldendal ved giftemålet med Birthe.
Hermed var 2 af egnens bondeslægter igen forenet.
Lars Villumsen var så ejer af gården Gyldendal i Lille Rørbæk, han var sognefoged og i årene 1892-1896 sognerådsformand i Snodstrup Sogn. 
Han blev bestyrer af Bondestandens Sparekasse i Frederikssund, samt initiativtager til Langager Andelsmejeri i Ølstykke og den første formand for mejeriet.

Men:
Socialdemokraten, lørdag d. 29. feb. 1896, forsiden.
En sognekonges selvmord.
En trængende agrars leben. En Sognekonge begår underslæb og voldtægt.

Efter et retsmøde i Hillerød tog han hjem og skød sig. Alle anklager mod ham blev dog senere kendt ubeføjede, og anmelderne blev straffet for falsk anmeldelse og falske forklaringer i retten.

Billedet af Lars Villumsen,
se under anetavlen

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com