Historien om Maren Jacobsdatter og styrmand Hans Christiansen Borg (min tipoldemor og tipoldefar

bBogsraverne MJD står for Maren Jakobsdatter, hun er født i 1817, og er altså 21 år i 1838.
Maren er født i Hylken, Bjergager Sogn, lidt sydøst for Odder. Hendes far, Jacob Mikkelsen og øvrige forfædre var gårdmandsfolk i Hylken gennem flere generationer.
Men i årene 1818 – 1825 faldt kornpriserne, og mange bønder kunne ikke betale skatter og afgifter og måtte opgive deres gårde. Det skete også for Jacob Mikkelsen. Han forlod Hylken med kone og børn og flyttede til Vrønding, lidt vest for Horsens. Han blev fæster, husmand og daglejer på Vrønding Mark.
Familien bestod i 1834 af Jacob, hans kone Karen, den 17årige datter Maren samt 5 drenge i alderen 13 til 1 år.
Trods de mange børn dukker der også plejebørn op, der er 4, og alle er datterens Maren Jacobsdatters ”uægte” børn.

De fire børn i aldersrækkefølge:
1. Mariane Jakobsen, født 1838, hvis far er en tjenestekarl på Bisgård (egnens største gård)
2. Elisabeth
, født 1842, hvis far Hans Christian Borg var styrmand i Horsens.. Ane Elisabeth er min oldemor.
Maren Jacobsdatter tjente i Horsens for en enkemand, Fischer. (Min tipoldefar, Hans Christian Borgs lange historie fortælles senere.)
Endnu 2 plejebørn dukker op:
3. Rasmus Jensen, født 1846, hvis far er en fragtkarl, Jens Rasmussen, Odense. Den sidste er
4. Hans Rasmussen, født 1849, faderen er Rasmus Hansen fra Overbye i Assens (nu As Sogn).

Maren blev konfirmeret i Tamdrup i 1832 med meget god kundskab og sædelig opførsel. Efter konfirmationen r har Maren sikkert været tjenestepige, hun havde mange pladser. men i 1855 bliver hun gift med en husmand, ungkarl Morten Madsen, Rårup på 55 år. I 1860 får de en søn, Mads Mortensen.
Maren Jacobsdattter tager de to yngste drenge, Rasmus Jensen (1846) og Hans Rasmussen (1849)
med sig til  Rårup. (midt Bjerre Herred)                                       
Maren dør allerede 1868 som fattiglem, og på det tidspunkt er Morten også død, så den otteårige, forældreløse dreng, Mads bliver plejebarn hos sin 18 år ældre søster, Ane Elisabeth og hendes mand, Jens Nielsen, i huset ved Hornumkjær Mølle.
Mads bliver således plejebror til Marius, vores farfar, Ane Elisabetsss eneste barm, . Mads bliver gift med en lidt ældre kone og bliver gårdmand i Gravengård, Stouby. De får 2 døtre, Agnes, 1887 og Martha, 1894. Martha besøgte vi omkring 1938 i Nyborg i forbindelse med vores årlige Ørumrejse. Komtakten blev således bevaret.

Ane Elisabeths liv kan følges i hendes skudsmålsbog. Hun blev konfirmeret i Lund ved Horsens, hvor hun tjente. (Skudsmålsbogen kan ses: Holgerbn.dk/anetavle  under linket FFM) . I de følgende år tjener hun mange forskellige steder i Bjerre Herred. Men i 1863 tager hun med sin husbond, H Chr Ravn fra Hornum til Bjøstup i Gjellerup Sogn lidt syd for Hammerum. .  Hun rejser sammen med 2 piger mere og 2 karle op til Herning – Ikast området. Her er hun i årene 1863 til1867.
I Bjøstrup mødte hun Jens Nielsen. Han (vores oldefar) var født i Busk i Gjellerup Sogn. Hans forældre var husfolk i Busk. Efter konfirmationen i 1848 var Jens tjenestedreng  /  tjenestekarl på gårdene i området, indtil han i 1868 rejste til Bjerre Herred sammen med Ane Elisabeth.
Da der i området var mange med navnet Jens Nielsen, skriver han ofte i dokumenterne Jens Nielsen af Busk.
i oktober 1868 blev Ane Elisabeth og Jens Nielsen gift i Hornum Kirke. Og Jens blev avlskarl på enkefru Ravns gård i Hornumkær. Avlskarl er den øverste af karlene paa en gaard.


Her i huset bede Jens Nielsen af Busk. Sønnen Niels Marius /farfar) er født her, og det samme gælder for Jens Alfred Nielsen (vores far)

Huset Dalbo, Hornumkærvej 7,  lidt syd for Hornumkær Mølle.
Her boede Ane Elisabeth og Jens fra 1868. Jens døde 1890 og Ane Elisabet boede i huset til 1912, hvor hun flyttede ind hos sønnen i købmandshuset i Ørum. Hun døde i 1926 og blev begravet  Hornum.
Beskrivelse 1920: Egebindingsværk, stråtag. Indretning: huset er inddelt fra øst med soveværelse, stue, dagligstue, gang, værksted med bræddegulv og gibske lofter. Køkken, spisekammer cementgulv og bræddeloft. Hønsehus og brændehus, cementgulv og bræddeloft.


Under oprydningen af købmandshuset i Ørum fandt vi et gammel dokument: Den konglelige Myntsamling har af Hr professor N Schmidt modtaget et fund af små sølvmynter fra middelalderen, giort af arbejdsmand Jens Nielsen fra Hyrup Mark på enkefru Ravns mark i Hornumkær. Mynterne veiede 67 lod (godt 1 kg) og værdien af samme udbetaltes til prof. Schmidt med 67 rdlr. Den kgl. Myntsamling på ****** Palaids d. 22 nov. 1872.
Trap 1926 "I 1873 fandtes en sølvskat”.
67 rigsdaler var en stor sum penge, som Jens fik i findeløn. Han købte huset ved Hornumkær Mølle, som lå på lejet grund ejet af fru Ravn.

Lågkistens rejse:
Maren Jacobsdatter fik den 1838, sikkert snedkereret i Vrønding, Tamdrup Sogn
Kisten rejste med Maren rundt i hendes pladser som tjenestepige. Hun blev konfirmeret 1832. Kisten fulgte hende til hun blev gift i 1855 i Rårup Kirke.
Kisten fik bopæl i Rårup i Bjerre Herred, Da Maren døde i 1868, fik datteren Ane Elisabeth kisten flyttet til Hornumkær, hvor den befandt sig til 1912, da Ane Elisabeth flyttede til Ørum hos sønnen, Niels Marius, kjøbmanden. Ane Elisabet døde 1926 og kisten fik så plads på lofter i købmandshuset. Her stod den og samlede støv indtil 1983, da Åge Busk Nielsen (vores farbror) døde, og købmandshuset skulle tømmes. Jeg tog kisten med til Brørup uden at ane noget om dens historie.
Nu står den så og samler støv her på Skovvej 36 i Brørup. Dens næste rejse?


Generationsoversigt - med fødested og bopæl:
0. Jacob Mikkelsen, Hylchen, Wrønding Mark, 1789-1855 + Karen Povelsdatter, 1796–1886
1. Maren Jacobsdatter, Wrøndig, Rårup, 1817–1868 + Hans Christiansen Borg, 1818-1851
2. Ane Elisabeth Hansen, Vrønding, Hornum, 1842-1926 + Jens Nielsen af Busk, 133-1890
3. Niels Marius Nielsen, Hornum, Ørum, 1872-1949 + Maren Mikkelsen, Ørum, 1873-1937
4. Jens Alfred Nielsen, Hornum, Skuldelev, 1897-1941 + Karen Margrethe Pedersen, 1895-1942
5. Holger Busch Nielsen, Skuldelev, Brørup, 1931-201? + Inge Allesø Rasmussen, 1935.201?
6. Den lange række af børn, K, K, L, A og B
7. Den endnu længere række børnebørn, Helene, Ida, Asger og Eva, Lise og Anders, Søren, Jens, Niels og Aksel, Rasmus og Villads , Agnete
8. Endnu kun ??.i generation 9.

 

Historien om Hans Christiansen Borg – Holger BNs tipoldefar, altså FFMF

Foto fra 1920. Fiskerhus med familien opstillet i Strandhusene ved Juelsminde. Stouby Museum. Vises ikke her.
Hans Christiansen Borgs far var Christian Jensen Borg, født i Strandhuse 5.augist 1793, hvor han også døde i 1876. Fderen var matros og ejede en liden jordlod. Hans Christiansensen Borgs mor var Johanne Marie Hansdatter, født i Strandhuse 1792, hun døde i 1863. alle kirkelig handlinger fandt sted i Klakring Kirke, som er sognets kirke, beliggende et par km vest for strandhuse. Strandhuse ligger et par km syd for Juelsminde.

Den endnu tidligere generation, Hans Christiansen Borgs bedsteforældre på fædrene side var Jens Christiansen Borg, han var født i 1765 i Borre ved Glud. Han var husmand med fiskeri. Navnelydlighed mellem Borre og Borg, gjorde at han kaldes Borg. Hans kone Ane Kirstine Thomasdatter var født i Skjold i 1759 ikke langt fra Glud. Familien var altså tilflyttere fra det landlige i Bjerre Herred til Strandhusene med gode mulighed for fiskeri.

Hans Christian Borgs bedsteforældre på mødrene side var Hans Sørensen, født i 1758, og han var husmand med jord, og han  var tillige skoleholder i Klakring. Der var mange børn og blandt disse Johanne Marie Hansdatter, der blev mor vil Hans Christian Borg,. Konen til Skoleholderen, Margrethe Jørgensdatter, kender vi ikke meget til, hun var født 1770.

 Hans Christiansen Borg kommer i pleje
Hvad var årsagen til, at han som 16-årig i 1834 var pleiesøn hos den 66-årige skolelærer, Hans Sørensen, i Klakring? Hans Sørensen benævnes, husmand og skoleholder og er Hans Chr. Borgs morfar! Hans Christiasen Borgs forældre havde mange børn og Hans var den ældste.
I 1840, som 21-årig, finder vi ham stadig som pleiesøn hos den nu pensionerede skolelærer i huset i Klakring. Nu benævnes han som matros.

 Hans Christiansen Borg flytter til Horsens
Ved folketællingen i 1845 finder vi Hans Christian i Horsens. Nu er han 26 år og ugift. Han er logerende hos en lods boende i Øster Aae i Horsens.. Lodsen er Niels Hansen Høg, 53 år, som er født på Hiernø. Hans Christian benævnes nu som skipper. I huset hos Niels Hansen Høg er der 5 børn, blandt disse den 23-årige Bodil Marie. I kirkebogen får vi nu at vide, at ungkarl Hans Christiansen Borg (28 år) og jomfru Bodil Marie Høegh (25 år) den 25. juni 1847 bliver gift efter trolovelse den 4. juni samme år. Forlovere var rigger Berg og kjøbmand Søren Frandsen. Ligeledes finder vi, at Hans Christians ældre slægtning, skipper Thomas Borg (41 år og H C's farbror) nu bor i Horsens.

To måneder senere får Hans Christian Borg og Bodil Marie deres datter, Johanne Borg, født 25. aug. 1847. Faderen kaldes stadig skipper. Senere kommer yderligere en søn, Niels Christian Borg, født 6. oktober 1849, døbt 20. januar 1850. Faderen, Hans Christian Borg, er nu rigger. Drengen blev konfirmeret 3. april 1864 i Horsens. For kundskab og opførsel får han karakteren g (årets dårligste). Faderen er nu afdøde rigger Hans Christian Borg. Desværre har det ikke umiddelbart været muligt at følge Niels Christian Borg længere end til 1850, da der ikke er oplysninger i folketællingslister om ham længere end til dette år. Dog, i 1880 findes Niels Christian Borg i den indtastede folketælling. Han er 30 år, gift, sejlmager.

Hans Christian Borg blev altså  ikke gammel. Han døde 32 år gammel den 1. august 1951 og blev begravet fra Vor Frelses kirke i Horsens. Dødsårsag var Apoplxie. (Slagtilfælde eller blodprop i hjernen).

Hans enke, Bodil Marie, boede i 1860 i Havnegade nr 160 i Horsens med de 2 børn, Johanne, født 1847 og Niels Christian, født 1849. Hun har som erhverv  ”syr damebeklædning”.

Der findes sikkert efterkommere Horsens efter Hans Christian Borg. Navnet Borg er ikke ualmindeligt i Horsens.
Generationsoversigt med fødested og bopæl:

0. Christian Jensen Borg, Strandhuse 5.august 1793-876 + Johanne Marie Hansdatter, 1792 -1863
1. Hans Christiansen Borg, 1818-1851 + Maren Jacobsdatter, Wrøndig, Rårup, 1817–1868  
2. Ane Elisabeth Hansen, Vrønding, Hornum, 1842-1926 + Jens Nielsen af Busk, 1833-1990
3. Niels Marius Nielsen, Hornum, Ørum, 1872-1949 + Maren Mikkelsen, Ørum, 1873-1937
4. Jens Alfred Nielsen, Hornum, Skuldelev, 1897-1941 + Karen Margrethe Pedersen, 1895-1942
5. Holger Busch Nielsen, Skuldelev, Brørup, 1931-201? + Inge Allesø Rasmussen, 1935.201?
6. Den lange række af børn, Ki, Ka, La, An og Bi
7. Den endnu længere række børnebørn, Helene + Ida + Asger og Eva + Lise og Anders + Søren +Jens +  Niels og Aksel + Rasmus og Villads + Agnete
8. Endnu kun ?? i 8. generation

 

. Afskrift af kirkebog: Maren Jacobsdatter, Wrønding, i kirkebogen om Ane Elisabets dåb. Som  barnefader udlagt styrmand Hans Christian Borg af Horsens.
Faddernes navne og Moderen tjenete 10 måneders dagen for barnets fødsel i Horsens for emkeamd Fischer

 

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. november 2015   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com (ny mailadresse)